10 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

10 Δεκέμβρη , Παγκόσμια ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρασε στα ψιλά, σχεδόν απαρατήρητη εφέτος. Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα λοιπόν και ποιός τα καταπατά ώστε να χρειαζόμαστε να ορίσουμε μία Παγκόσμια ημέρα για να μας τα υπενθυμίζει; Σύμφωνα με την διακήρυξη λοιπόν:
Ανθρώπινα Δικαιώματα θα μπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώματα που
ενυπάρχουν στη φύση μας, που είναι έμφυτα και χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε ως ανθρώπινα όντα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε πλήρως και να χρησιμοποιήσουμε τις ανθρώπινες αρετές μας, τη νοημοσύνη μας, τα ταλέντα μας και τη συνείδησή μας και να ικανοποιήσουμε τις πνευματικές και άλλες ανάγκες μας. Αυτά βασίζονται πάνω στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ανθρωπότητας για μια ζωή μέσα στην οποία η έμφυτη αξιοπρέπεια και η αξία κάθε ανθρώπου θα τυγχάνει σεβασμού και προστασίας. Η αποστέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών δεν είναι μόνο μια ατομική και προσωπική τραγωδία αλλά επίσης δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, ενσπείροντας τη βία και τη σύγκρουση μέσα και μεταξύ κοινωνιών και εθνών. Όπως δηλώνει η πρώτη πρόταση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια «αποτελεί τον ακρογωνιαίον λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο». Πολύ ωραία καταγεγραμμένα!!!

Ποια δικαιώματα διακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη;
Τα πρώτα δύο άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης τονίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς διάκριση, γενιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα και παραθέτει τις βασικές αρχές της ισότητας και μη διάκρισης στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
Τα επόμενα 19 άρθρα ασχολούνται με τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται. Αυτά τα άρθρα περιλαμβάνουν τα δικαιώματα για:
• ζωή, ελευθερία και προσωπική ασφάλεια
• ελευθερία από δουλεία και υποτέλεια –
• ελευθερία από βασανιστήρια, και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
• αναγνώριση της οντότητας του ατόμου ενώπιον του νόμου
• ίση προστασία από το νόμο
• μια αποτελεσματική άσκηση δικαστικής θεραπείας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• ελευθερία από αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση ή εξορία
• δίκαιη εκδίκαση και δημόσια ακρόαση από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο
• το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής
• αποτροπή από καταδίκη για μια πράξη η οποία δεν ήταν ποινικό αδίκημα κατά το χρόνο που διεπράχθει
• ελευθερία από αυθαίρετη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία
• ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης περιλαμβανομένου του δικαιώματος να εγκαταλείπει κάποιος οποιαδήποτε χώρα και να επιστρέφει στη δική του.
• άσυλο
• μια ιθαγένεια
• σύναψη γάμου και δημιουργία οικογένειας
• ιδιοκτησία
• ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας
• ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης
• ελευθερία ειρηνικών συγκεντρώσεων και συνεταιρισμούv συμμετοχή του καθενός στη διακυβέρνηση της χώρας του
• ίση πρόσβαση του καθενός στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του
Τα επόμενα εφτά άρθρα (22 μέχρι 28) ασχολούνται με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων για:
• κοινωνική ασφάλιση
• εργασία και ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος
• ίση αμοιβή για ίση εργασία
• δίκαιη και ικανοποιητική αμοιβή, που να διασφαλίζει ένα τρόπο ζωής που αρμόζει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
• ίδρυση και συμμετοχή σε συνδικάτα
• ανάπαυση και ελεύθερο χρόνο
• βιωτικό επίπεδο ικανοποιητικό για υγεία και ευημερία (που περιλαμβάνει τροφή, ρουχισμό, στέγαση και ιατρική περίθαλψη)
• ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστειας, αναπηρίας, χηρείας, γεροντικής ηλικίας ή άλλων περιστάσεων ανεξάρτητων από τη θέληση του ατόμου
• προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας
• εκπαίδευση, με τους γονείς να έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να επιλέγουν τον τύπο της εκπαίδευσης που θα δοθεί στα παιδιά τους
• συμμετοχή του καθενός στην πολιτιστική ζωή της κοινότητάς του
• προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων του καθενός, που απορρέουν από συγγραφή επιστημονικών, λογοτεχνικών ή καλιτεχνικών παραγωγών του.
Σύμφωνα με το άρθρο 28, ο καθένας δικαιούται να απολαμβάνει κοινωνική και διεθνή τάξη, όπου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη να μπορούν να υλοποιούνται πλήρως.
Το άρθρο 29 λέει ότι ο καθένας έχει καθήκοντα στην κοινότητα μέσα στην οποία και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και πλήρης ανάπτυξη της πρσωπικότητάς του. Αυτό το άρθρο προσθέτει ότι, στην άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, ο καθένας θα μπορεί να υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που καθιερώθηκαν με νόμο, για να διασφαλίζεται η οφειλόμενη αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων και για ικανοποίηση των δίκαιων απαιτήσεων της ηθικής, της δημόσιας τάξης και ης γενικής ευημερίας. Αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δε θα μπορούν να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Το τελευταίο άρθρο λέει ότι τίποτα μέσα στη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει σε οποιαδήποτε Χώρα, σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο το δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε που να αποβλέπει στην εξουδετέρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που εξαγγέλονται στη Διακήρυξη.
Είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι καταγράφηκαν όλα τα δικαιώματα τα οποία συστηματικά καταπατούνται από τις κυβερνήσεις των κρατών, δεν διστάζουν να ρίχνουν στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι έχουν υπογράψει και να παριστάνουν και τους τιμητές τους από πάνω. Είμαστε ένα βήμα πρίν το 2010 και ακόμα παλεύουμε για αυτά που έπρεπε ασυζητητεί να έχουμε. Μόνιμη και σταθερή δουλειά , για μια αξιοπρεπη ζωή, παιδεία, ελευθερία έκφρασης, προστασία της προσωπικής μας ζωής, περίθαλψη, συντάξεις και πρόνοια για τις μητέρες και τα παιδιά κ.λ.π. , κ.λ.π. Μήπως πρέπει να ξαναθυμηθούμε ότι είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ και όλα αυτά είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υπόστασή μας?

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s